Något håller på att hända.

Något håller på att hända. Avstånden växer.
Vilket samhälle vill du ha? startade som en reaktion på den förändring vi sett på arbetsmarknaden de senaste åren. Kampanjen startades igång med rapporten ”Lön för mödan” där vi ser hur människorna i vårt land vänder sig mot utvecklingen av en hårdare arbetsmarknad. Det finns ett glapp mellan den politik som förs och det samhälle som de allra flesta vill ha. Vilket samhälle vill du ha?

I Sverige spenderas varje år 500- 600 miljarder av våra skattepengar i offentliga upphandlingar. Det innebär ungefär 15-20 procent av Sveriges BNP. Samtidigt hårdnar arbetsmarknaden: sämre arbetsmiljö, färre kollektivavtal och krav på ökad flexibilitet hos den enskilde arbetstagaren, samtidigt som arbetslösheten ökar.
Kravet på nya idéer blir angeläget både i Sverige och Europa. Ett centralt område för detta nytänkande är den offentliga upphandlingen. I det här samtalet diskuterar vi några konkreta sätt att arbeta med frågan.

En ung generation fostras in en arbetskultur som stänger dörrar.

En kultur som gör människor beroende av sin livspartner. En kultur som kräver total anpassningsvilja, men som inte ger tillbaka i form av en plats i samhället.

Från flera håll i debatten hörs röster om att osäkra jobb med lägre löner får unga är en väg in. Om det faktiskt förhöll sig så hade den här boken inte behövts. Men andelen osäkra anställningar ökar i Sverige. Och de kryper uppåt i åldrarna.

Det pratas om osäkra anställningar som ett övergående besvär, en fas man går igenom i sin ungdom. Men i själva verket står vi inför ett trendbrott: det riktiga jobbet kommer inte. Genom att lyssna på de ungas berättelser kan vi få en föraning om hur framtidens arbetsmarknad kommer att se ut för det stora flertalet. Det handlar om vilken arbetsmarknad vi vill se och om vilka drömmar vi vågar drömma.