Fler rapporter

 

Om barnfattigdom

Barnfattigdomsrapporten ges ut varje år av Rädda barnen. Årets rapport visar att 13 procent av barnen i Sverige är fattiga och att barnfattigdomen fortsätter att öka. Särskilt utsatta grupper är barn med utländsk bakgrund, barn i storstädernas förorter och barn till ensamstående.

Arenas rapport om barnfattigdom beskriver skillnaden mellan olika definitioner av fattigdom och beskriver skillnader i statistik och politik mellan Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Böcker
”De osynliga” av Rebecka Bohlin om europas arbetarklass beskriver med gripande reportage och statistisk fakta en servicesektor där människor slåss om låglönejobb som inte går att leva på.  I flexibilitetens och rörlighetens namn hamnar de utanför politikens synfält. Många är migranter, de flesta är kvinnor.

”Migrantarbetare, grundkurs om rörlighet, rättigheter och globalisering” av Anna –Lena Lodenius och Mats Wingborg. Boken beskriver hur vardagen ser ut för de många migrantarbetare som kommer till Sverige. Den beskriver deras löner och arbetsvillkor och frågar sig vem som bär ansvaret för att migrantarbetarna ska få drägliga villkor.

”The precariat: The new dangerous class” av Guy Standings. I boken presenterar han get han kallar för prekariatet en växande andel människor över hela världen som lever och jobbar under prekära omständigheter. Denna bok citeras av många.

”Konflikten i Vaxholm: svensk arbetsmarknad i förändring” Boken besriver det uppmärksammade Lavalmålet. Det är också en berättelse om hur globaliseringen håller på att förändra arbetsvillkoren för svensk fackföreningsrörelse, och därmed också grunden för det svenska välfärdssamhället.