Vilka är 6F

6F står för sex fackförbund i samverkan och är ett samarbete mellan Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna, Seko och Transport.

”Vilket samhälle vill du ha?” startade som en reaktion på den förändring vi sett på arbetsmarknaden de senaste åren. Kampanjens startas igång med rapporten ”Lön för mödan” där vi ser hur människorna i vårt land vänder sig mot utvecklingen av en hårdare arbetsmarknad. Det finns ett glapp mellan den politik som förs och det samhälle som de allra flesta vill ha.